Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Rendeletek egységes szerkezetben

Rendeletek egységes szerkezetben

14/2008(VI25.) önkormányzati rendelet a Környezetvédelemről.pdf

13/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelete a településen lévő játszótér használati rendjéről.pdf

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (VI.16.). sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(IV.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (IX.09.) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének7/2019.  (V.31.) sz. rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) sz. rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018(II.19.) Bocskaikert Község településkép védelméről.pdf

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (XI.02.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (XI 07.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek, jogi személyek és az önkormányzat – a helyi lakossági érdekeket szolgáló – közút építése érdekében történő együttműködésére vonatkozó szabályokról

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2017. (V. 30. ) sz. önkormányzati rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (III. 30.) önkormányzati rendelete Bocskaikert Község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2016. (VIII.12.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2016. ( VI.22.) önkormányzati rendelete a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzethatárainak megállapításáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.25.) sz. rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat  2015. évi zárszámadásáról

 2/2016  (I.29.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelmének helyi szabályairól és térítési díjairól.pdf

7/2016 (IV.25.) önkormányzati rendelet a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és azokért fizetendő díjak mértékéről.pdf

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 25/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyébb szociális ellátásról.pdf

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselőinek, bizottsági elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról

A közterületek elnevezéséről és szabályozásáról.pdf

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra.pdf

3/2014(III.01) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi kzszolgáltatásról.pdf

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VII.31. ) önkormányzati rendelettel módosított 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2008.(III.26.) KT. számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Bocskaikert község Önkormányzati Képviselőtestület 11/ 2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról.pdf

3/2013 (II.25.) önkormányzati rendlete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól.pdf

30/2012(XII.17.) önkormányzati rendelet a helyi adókról.pdf

14/2008 (VI.25.) önkormányzati a körnezet védelméről.pdf

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011.(XII.20) önkormányzati rendelete az ivóvízdíj megállapítására és a bérleti díj módosítására

Bocskaikert Önkormányzata Képviselő - testületének 7/2011. (IV.14.) Önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testültének 14/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelete az adóügyi feladatokat ellátók anyagi érdekeltségéről

Bocskaikert Önkormányzata Képviselő - testületének 4/2010. (IV.29.) Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009.(IX.16.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselő - testületének 7/2009. (IV. 22) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008.(XI. 26.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ - testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (I. 22.) KT. sz. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

16/2020(VII.13.) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezés rendjéről.pdf

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2007. (III.27.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bocsk aikert községi önkormányzat 2006 . évi zárszámadási rendeletéhez az önkormányzat és intézményei létszámkerete 9. sz. melléklet

Bocska ikerti Községi Önkormányzat 2006 . évi zárszámadási rendeletének a 2006 . évi pénzmaradvány elszámolásáról 10. sz. melléklet

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (II. 13.) KT. számú rendelete a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól (egységes szerkezetben)

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól (egységes szerkezetben)

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006 (IX.13.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról.pdf

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 6 /2006 . (IV. 26. ) KT. sz. rendelete az Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáró

Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2005. évi felhalmozási kiadásainak bemutatása 4.melléklet

 Bocskaikert községi önkormányzat 2005. évi zárszámadási rendeletéhez az önkormányzat és intézményei létszámkerete 9. sz. melléklet

Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2005. évi zárszámadási rendeletének a 2005. évi pénzmaradvány elszámolásáról 10. sz. melléklet

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi költségvetési beszámolóhoz

Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2005. évi zárszámadási rendeletének a 2005. évi pénzmaradvány elszámolásáról

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2005.év

Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 01.) KT. számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

Bocskaikert Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2005. (IV. 29.) KT. számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2004. évi g azdálkodásainak zárszámadásáról

Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII. 23.) KT. sz. rendelete a magánszemélyek, jogi személyek és az önkormányzat – a helyi lakossági érdekeket szolgáló – közút építése érdekében történő együttműködésére vonatkozó szabályokról

Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2004.(IV. 05.) KT. sz. rendelete BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2003. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁR ÓL

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003.(IX.01.) KT. sz. rendelete a kitüntető díjak és díszpolgári cím alapításáról, valamint adományozásának rendjéről 

Bocskaikert Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2003. (III. 31.) KT. számú rendelete az önkormányzat és intézmény ei 2002. évi gazdálkodásainak zárszámadásáró

Bocskaikert Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2002. (III. 26.) KT. számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2001. évi gazdálkodásainak zárszámadásáró

Bocskaikert Önkormányzat Képviselő - testületének 41/2001. (III. 29.) KT. számú rendelet :e az önkormányzat és intézményei 2000. évi gazdálkodásainak zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2000. (IV. 18.) számú rendelete az önkormányzat 1999. évi gazdálkodásainak zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat 3/1 999. (111.23.) KT sz. re ndelet Az önkormányzat 1998. évi zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat 5/1998.(IV.20.) KT. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2018.(II.19) önkormányzati rendelete BOCSKAIKERT KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(IV. 14.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatálykívül helyezéséről.pdf

13/2018.(X.01.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának szabályairól.pdf

2022. évi költségvetési rendelet.pdf

12/2022 (V.31.) Bocskaikert Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletete.pdf