Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Üvegzseb

Az önkormányzatunk 2008-ban közel 407 millió Ft-ból gazdálkodik, a tervezett forráshiány összege 27 millió Ft, melyet némileg növelhet a pályázatok önrészének biztosítása. A forráshiány abból adódik, hogy az önkormányzat számára a kötelező feladatok ellátásra leutalt állami támogatások összege, nem fedezi teljes mértékben a feladatok ellátását. A különbözetet pedig az önkormányzatnak kell kiegészítenie, amelyet a saját bevételeinkből és pályázati forrásokból teremtünk elő. Az iskola esetében az intézményi feladat ellátásra kapott normatív támogatáshoz az önkormányzat 40,8 millió Ft kiegészítést ad, az óvoda esetében 17,6 millió Ft a kiegészítés nagysága.

A kommunális adó emelésének szükségességét, az energiahordozók árának változása, illetve a szemétszállítás díjának növekedése indokolta. - A képviselő-testület nem kívánta külön bevezetni a szemétszállítás díjat -
A kommunális adó éves bevétele 2007-ben 9.5 millió Ft volt, a szemétszállítás költsége pedig meghaladta a 11 millió Ft-ot. 2008-ban a kommunális adó éves bevétele az emelés miatt 12 millió Ft, viszont a lakossági hulladék elszállításáért 2008-ban már 13,2 millió Ft-ot kell fizetnie az önkormányzatnak. A lakosság által befizetett kommunális adóból kellene elsősorban fejlesztenie az önkormányzatnak a települést, utakat, közműveket építeni.

Az önkormányzatnak viszont figyelembe kell venni, hogy a lakosság terheit sem lehet aránytalanul megnövelni, sőt egyre nagyobb mértékű a településen élő emberek elszegényedése, érezhetően megnőtt a segélykérelmek száma és a jogosultak létszáma. Különböző segélyek, illetve támogatások jogcímén a lakosság felé az önkormányzatunk 2007-ben éves szinten 50,4 millió Ft-ot fizetett ki, ez az összeg 2008-ban várhatóan eléri az 56 millió Ft-ot.

Az önként vállalt feladatok végrehajtásához a fedezetet a saját bevételeink mellett, pályázati forrásokból tudjuk biztosítani. Elkészítettük a 2008. évi közművelődési koncepciót, ennek megfelelően támogatni kívánjuk továbbra is a civil szervezeteket, a kulturális programokat és a rendezvények szervezését. 

 

2008 évi beruházások

Önkormányzatunk 2008-ban saját erőből közel 11 millió Ft-ot fordít fejlesztésekre, a pályázati forrásokból tervezett beruházások összege pedig meghaladja a 200 millió Ft-ot. 

A korszerűbb és takarékosabb világítás megvalósítása érdekében az intézményeinkben beruházást hajtottunk végre. A ’’Szemünk fénye program,, keretén belül sikerült megvalósítanunk a világítótestek korszerűsítését, a beruházás nagysága 244 ezer Ft. Terveink között szerepel még az intézményeink fűtésrendszerének korszerűsítése is, a hatékonyabb üzemeltetés céljából, a beruházást szintén pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. 

A ravatalozó épületében keletkezett rongálási-lopási károkat kijavíttattuk, helyreállításra kerültek a tetőszerkezeten okozott sérülések, a kár nagysága meghaladja az 500 ezer Ft-ot. A családsegítő szolgálat épületében, a szakhatósági előírások alapján beruházást hajtottunk végre, melynek költsége 100 ezer Ft.

Az iskola bővítés pályázata, illetve az ipartelepítés megvalósíthatósága miatt tervezzük a rendezési terv módosítását. 
Az iskola kerítésének elemeit fokozatosan felújítottuk, melynek a bekerülési költsége 350 ezer Ft volt, az aszfaltos pályánkat bekerítettük, a pályázaton nyert kültéri játékokat pedig elhelyeztük az intézmény udvarán. 
A gyerekek és a biztonságos közlekedés érdekében először az iskolánk utcájában építettünk ki 2 db fekvőrendőrt. További 13 db a fekvőrendőr került elhelyezésre az aszfaltozott útjainkon, a beruházás költsége meghaladja a 1,5 millió Ft-ot. A költségvetésünk helyzetének megfelelően, ütemezetten kívánjuk pótolni a közvilágítás hiányosságait. - Jelenleg 355 db lámpatest van felszerelve a településen, de sokkal többre lenne szükség - Idén kívánjuk elkezdeni az új lámpatestek fokozatos felszerelését, a beruházás ez évi költsége 1,2 millió Ft. 

Fedett buszvárók kerültek kialakításra a buszmegállóinkban, a beruházás költsége 1,8 millió Ft.

 

Pályázatok

Önkormányzatunk fejleszteni kívánja a települést, hiszen még számos helyen nincsenek kiépítve a közművek, nem megfelelő az utak állapota, nincs mindenütt aszfaltozott út, megfelelő közvilágítás. A folyamatosan növekvő lakosság szám miatt, mindenképpen indokolt az intézményeink bővítése is. Az óvodába jelenleg 104 gyerek jár, a csoportokban elhelyezett gyerekek létszáma a törvényben engedélyezhető legmagasabb. Szeptembertől a gyerek létszáma várhatóan meghaladja a 120-at. Ennek a kérdésnek a megoldása érdekében, pályázatot adtunk be az óvoda épületének bővítésére. Az új épületrészben csoport szoba, orvosi szoba, nevelői szoba, torna szoba és új konyha kerül kialakításra. A beruházás tervezett költsége 160 Millió Ft. A meglévő épület új résszel tervezett bővítése, jelentősen lecsökkenti az intézmény udvarának a területét. A gyerekek létszáma, illetve az udvaron történő biztonságos elhelyezésük miatt indokolttá vált az óvoda udvarának bővítése, a sportpályát ezért csatoltuk az óvodához. 

Az általános iskolai tanulók létszáma jelenleg 256, amely folyamatosan emelkedik, ezért szükség van az iskola épületének a bővítésére is. Amennyiben a beadott pályázatunk sikeres lesz, terveink szerint 4 tanterem, közösségi-kulturális tér kerül kialakításra, a beruházás összege 200 millió Ft. 

Az óvoda és az iskola bővítésére a pályázatainkat 2008. január 28-án beadtuk, a pályázataink beérkezéséről az értesítést megkaptuk. Ezeknek a pályázatoknak az elbírálása két fordulós rendszerű, kedvező döntés esetén a beruházás indítása 2009 tavaszán várható. 

Az iskola épületének teljes akadálymentesítését szeretnénk megoldani, elő kívánjuk segíteni ezzel a mozgáskorlátozottak könnyebb bejutását az épületbe. Ennek megvalósítása érdekében pályázatot nyújtottunk be, amelyen nyertünk 25 millió Ft-ot a beruházás megvalósítására. Az önkormányzatnak még ezt az összeget ki kell egészítenie a vállalt 10 %-os önrésszel, így a beruházás összes költsége meghaladja a 27 millió Ft-ot. Pályázatot nyújtottunk be a Vincellér utcán található Idősek klubja épületének a bővítésére, ahová a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központot kívánjuk elhelyezni, az igényelt támogatás 50 millió Ft. Pályázatot nyújtottunk be a tanyagondnoki szolgálat gépjármű fejlesztésre, egy új mikrobusz beszerzését szeretnénk megvalósítani, az igényelt összeg 10 millió Ft. 

Pályázatot írtak ki a belterületi gyűjtőutak aszfaltozására, az önkormányzat pedig élni kívánt ezzel a pályázati lehetősséggel is. Azért csak az alábbiakban felsorolt utcák kerültek be a pályázatba, mivel ezek az utcák szerepelnek a rendezési tervünkben gyűjtőút néven. A pályázat keretében a Debreceni utca mind két oldalát, a Váci Mihály utcát, Báthory utcát, a Németh László utcának a Debreceni és Pillangó utca közé eső részét kívánjuk leaszfaltozni. A beruházás költsége 170 millió Ft. Pályázatunkat befogadták, erről az értesítést már megkaptuk. A beadott pályázatok elbírálása tavasszal fog megtörténni, bár a régióból az önkormányzatok által a beadott pályázatokon igényelt összeg nagysága, többszöröse az erre a célra kiírt keretnek, bízunk a pályázatunk kedvező elbírálásban. 

Költségvetésünkben elkülönített alapot hoztunk létre az év közben megjelenő pályázatok önrészének biztosítása érdekében. Az eddigi tájékoztatók szerint várhatóan további pályázatok kerülnek kiírásra, melyekre szeretnénk pályázatokat benyújtani, csak néhányat említve közülük: belterületi utak aszfaltozása, kerékpárút építése, intézményi eszközbeszerzések, településközpont fejlesztés, játszótér építés.