Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Nyomtatványok

Adóügyek

Számlaszámok

Költségvetési elszámolási számla  60600187-11012816
Magánszemélyek kommunális adója 60600187-11012823
Helyi iparűzési adó beszedési számla 60600187-11012854
Gépjármű adó 60600187-11012847
Talajterhelési díj 60600187-11026479
Pótlék 60600187-11012878
Egyéb bevétel  60600187-11012892
Illetékbeszedési számla 60600187-11023452
Vízi közmű számla 60600187-11037400

 

 

 

                                                       

 

 

 

Helyi adóbevallással kapcsolatos nyomtatványok

Általános adóigazolási kérelem

Kérelem közlekedésképesség minősítése iránt a gépjárműadó mentesség megállapításához

Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

Kérelem fizetéskönnyítésre

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kérelem gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás jelentéséhez

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történő változásról

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Őstermelői nyilatkozat

Nyilatkozat adómentesség megadásához

Bevallás a talajterhelési díj megállapításához 2019. évről

Bevallás a talajterhelési díj megállapításához 2020. évről

Adatbejelentés a gépjárműadóról

Nyilatkozat kommunális adó alóli mentesség megállapításához

Helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatban:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdésének 6. pontjában felsorolt gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől kötelező.

Hivatali kapu neve: BOCSKERT, KRID: 107124326

Link: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

Szociális ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok

Kérelem 2021. évi szociális tűzifa támogatásról.pdf

Kérelem csecsemő-csomag utalvány igényléséhez.pdf

Eseti települési támogatás iránti kérelem

Települési lakásfenntartási támogatás

Kérelem települési természetbeni támogatás megállapításához

Környezettanulmány

Vagyonnyilatkozat

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Körrnyezettanulmány hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Nyilatkozat házastárstól való különélésről, valamint gyermektartásdíjról

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat szünidei étkeztetés igénybevételéhez

Igénybejelentő nyilatkozat 

Kormányhatározat - téli rezsicsökkentés

 

Egyéb kérelmek

Tűzoltó jelentkezési adatlap.pdf

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött reklám, reklámhordozó elhelyezéséhez, rendeltetés változtatás megvalósításához

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

Kérelem közterület-használati engedélyhez

Fakivágási engedély iránti kérelem/bejelentés

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

Űrlap közigazgatási szervezet részére_k01

Űrlap közigazgatási szervezet részére_p26

Méhállomány bejelentése

Bejelentés településképi bejelentési eljáráshoz

Kérelem közút nem közlekedési célú igénybevételéhez

Közútkezelői hozzájárulás kérelem a 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű behajtásához

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP