Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Közérdekű Adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

    1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

       1.1.1. Önkormányzat

          Elérhetőség

          Polgármester

          Alpolgármester

          

          Felügyeleti szerv

 

        1.1.2. Polgármesteri hivatal

           Elérhetőség

           Jegyző

           Szervezeti egység

           Felettes szerv

 

       1.2. Felügyelt költségvetési szerv

 

       1.3. Közalapítvány

 

       1.4. Önkormányzati újság - Bocskaikerti Hírek

 

 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

        2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

              A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

              Szervezeti és működési szabályzat - Önkormányzat

              Szervezeti és működési szabályzat - Polgármesteri Hivatal

              Szervezeti és Működési Szabályzat

              Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Másolatkészítési Szabályzata

        2.2. A szerv nyilvántartásai 

              Nyilvántartás  a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről és üzletekről

              Nettó 5 milliót elérő szerződések

        2.3  Döntéshozatal, ülések

              A szerv döntései előkészítésének rendje, a döntésben való állampolgári közreműködés módja, a döntéshozatal eljárási szabályai, az ülések helye és a látogathatóságának rendje a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza

              

        2.4  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

           Képviselő-Testületi ülések

           Rendeletek egységes szerkezetben

           Határozatok 

 

 3. Gazdálkodási adatok

 

               Közbeszerzés