Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Közérdekű Adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

    1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

       1.1.1. Önkormányzat

          Elérhetőség

          Polgármester

          Alpolgármester

          Képviselő-testület

          Felügyeleti szerv

 

        1.1.2. Polgármesteri hivatal

           Elérhetőség

           Jegyző

           

           Felettes szerv

           Szervezeti felépítés

       1.2. Felügyelt költségvetési szerv

 

       1.3. Közalapítvány

 

       1.4. Önkormányzati újság - Bocskaikerti Hírek

 

 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

        2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

              A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

              Szervezeti és működési szabályzat - Önkormányzat

              Szervezeti és működési szabályzat - Polgármesteri Hivatal

              Szervezeti és Működési Szabályzat

              Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Másolatkészítési Szabályzata

        2.2. A szerv nyilvántartásai 

              Nyilvántartás  a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről és üzletekről

              Nettó 5 milliót elérő szerződések

        2.3  Döntéshozatal, ülések

              A szerv döntései előkészítésének rendje, a döntésben való állampolgári közreműködés módja, a döntéshozatal eljárási szabályai, az ülések helye és a látogathatóságának rendje a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza

              

        2.4  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

           Képviselő-Testületi ülések

           Rendeletek egységes szerkezetben

           Határozatok 

 

 3. Gazdálkodási adatok

              Költségvetés,beszámoló

               Pályázatok

               Közbeszerzés