Szeretettel köszöntjük településünkön!
Tisztelettel köszöntöm Önt Bocskaikert polgárai nevében, rendkívül megtisztelő számunkra, hogy ellátogatott honlapunkra. Bocskaikert 1993-ban vált önállóvá és e rövid idő alatt jelentős változásokon ment keresztül. Kérem ismerkedjen meg a dinamikusan fejlődő településünkkel, ismerje meg önkormányzatunkat, intézményeinket, és az itt élő dolgos embereket. Honlapunk összeállításánál törekedtünk arra, hogy minden információ megtalálható legyen Bocskaikert múltjáról, jelenéről és a település jövőjét érintő elképzeléseinkről. Az itt található adatokat rendszeresen frissíteni fogjuk, ezért kérem később is keresse fel honlapunkat. Amennyiben lehetősége nyílik, kérem személyesen is látogasson el barátságos és vendégszerető településünkre.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését.
Szőllős Sándor
polgármester      
 

Hírek, aktualitások

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Ebzárlat és legeltetési tilalom | 2017-03-23

ebzrlat_copy.jpg
Óvodai beiratkozás
Óvodai beiratkozás | 2017-03-22
skmbt_c25317032216520.jpg
Lomtalanítás
Lomtalanítás | 2017-03-21


 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi lomtalanítási akció”

Bocskaikertben

2017. április 08-án, szombaton

 

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.

Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el    Közszolgáltató.

 

Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televíziók, számítógépek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladékot.

 

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

 

                                                                                                                                                                      Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szemétszállítás
Szemétszállítás | 2017-03-21


ÉRTESÍTÉS


Értesítjük Bocskaikert Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy a 2017. április 14-ei,  ünnepnapi (nagypénteki) hulladékszállítás nem kerül más időpontra való áthelyezésre.

A hulladékszállítás a pénteki napon fog megtörténni!                                                     

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Összevezetett eboltás
Összevezetett eboltás | 2017-03-21


Összevezetett eboltások ütemterve Bocskaikertben:


Helyszín- belterület: Bocskaikert, Általános iskola melletti füves terület
Időpont:                2017. április 8. 9.00 -12.00.


Helyszín-zártkert:   Monostordűlő, Homok utcai hirdetőtábla
Időpont:                2017. április 7. 17.00-18.00.


Helyszín - zártkert: Rákóczikert
Időpont:               2017. április 8. 16.00-17.30.Tavaszi szünidei étkeztetés
Tavaszi szünidei étkeztetés | 2017-03-21


Tájékoztatatás

2017. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

A Bocskaikert Községi Önkormányzat felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja az alábbiak szerint:

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

A tavaszi szünetben az alábbiak szerint történik a gyermekétkeztetés:

1.       Az általános iskola és a középiskola tanulói számára ingyenes szünidei étkezés keretében a tavaszi szünetben az étel valamennyi, azaz 2 munkanapon keresztül (2017. április 13-án (csütörtökön) és 2017. április 18-án (kedden) terjedő időszakban);

2.       Az óvodába járó gyerekek számára a tavaszi szünetben a Bocskaikerti Napsugár Óvoda nyitva tartása miatt nem tudunk szünidei étkeztetést biztosítani.

3.       A 0-3 éves korúak, akik még nem járnak intézménybe (bölcsődébe, óvodába, családi bölcsődébe) számára ingyenes szünidei étkezés keretében a tavaszi szünetben az étel valamennyi, azaz 2 munkanapon keresztül (2017. április 13-án (csütörtökön) és 2017. április 18-án (kedden) terjedő időszakban) tudjuk biztosítani.

Az ebéd a Bocskaikerti Németh László Általános Iskola, és AMI konyhájáról egyszer használatos ételhordóban, 2017. április 13-án és 18-án 10.00 – 12.00 óra közötti időpontban az előzetesen kiosztott ebédjegy átadása után elvihető.

A tavaszi szünidei gyermekétkeztetést igénybevevők számára ebédjegyet osztunk, melyet 2017. április 10-én (hétfő) ½ 8-17.00 óra között és 2017. április 12-én (szerda) ½ 8-12.00 óra között tudnak átvenni a Polgármesteri Hivatalban. Csak az ebédjegy felmutatásával tudják az ebédet elvinni az iskola konyhájáról!

Amennyiben az ételt a megadott időpontig, azaz 12.00 óráig nem viszik el, akkor az, más rászoruló gyermek számára kerül kiosztásra.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melyet a tájékoztató mellé mellékelten megküldök. Kérem, hogy a nyomtatványon csak a tavaszi szünetben történő étkezésről szíveskedjen most nyilatkozni. A nyári szünidei étkezésre vonatkozó nyilatkozatát később kérjük be. A nyomtatvány kitöltéséhez a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ munkatársa nyújt segítséget, melyet legkésőbb 2017. április 10-ig (hétfő) szíveskedjen visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba.

 

 

Bocskaikert, 2017. március 21.                                                       Bocskaikert Községi Önkormányzat

Iskolai beíratkozás
Iskolai beíratkozás | 2017-03-20


beiratkozs.jpg
Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje
Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje | 2017-03-14


kép
Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2017-03-08


Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési év beiratkozás időpontjai az alábbiak:

2017. április 24–én (hétfőn) 8.00- 18.00 óráig

2017. április 25–én (kedden) 8.00- 18.00 óráig

2017. április 26–én (szerdán) 8.00- 16.00 óráig

Helye: Bocskaikerti Napsugár Óvoda 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.sz.

Tűzgyújtási tilalom
Tűzgyújtási tilalom | 2017-03-06


kép

kép
Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2017-03-06


kép
Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2017-02-02
kép
2017. évi lakásfenntartási támogatás kifizetésének időpontjai
2017. évi lakásfenntartási támogatás kifizetésének időpontjai | 2017-01-09
2017.évi lakásfenntartási támogatás kifizetésének időpontjai
Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2016-12-21
Bursa
Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2016-11-11skmbt_c25316111111400.jpg
NORMÁL VÁLTOZAT